Website địa danh
slide2
Tạo website bán hàng, tin tức
đăng kí dễ dàng
www.

Hướng dẫn tạo chuyên mục menu , hiển thị chuyên mục trên thanh menu chính của site 

Thêm mới chuyên mục và hiển thị

1.Thêm mới chuyên mục tin tức

+ Đăng nhập quản trị 

+ Chọn Tin tức => Danh mục tin tức => Thêm mới  (Theo dõi giao diện hình bên)

 

 

2.Đăng bài viết cho chuyên mục

+Đăng nhập quản trị

+Chọn tin tức=>Quản lý tin tức=>Thêm mới.

 

 

3.Xóa bài viết

+Đăng nhập quản trị 

+Chọn Tin tức=>Quản lý tin tức=>Tích chọn bài cần xóa trong ô bên trái tiêu đề bài viết=>Nhấn nút xóa phía trên bên phải

 

 

4.Chỉnh sửa bài viết

+Đăng nhập quản trị 

+Chọn Tin tức => Quản lý tin tức => Tích chọn bài cần chỉnh sửa trong ô bên trái tiêu đề bài viết => Nhấn nút sửa phía trên bên phải

 

 

5. Thêm mới 1 trang tin 

+ Đăng nhập quản trị

+Chọn Tin tức=>Quản lý trang tin=>Thêm mới 

 

 

6. Chọn mục chuyên mục hiển thị trên thanh menu chính

6.1 Hiển thị menu chuyên mục tự tạo

+ Đăng nhập quản trị

+Chọn Tin tức =>Danh mục tin tức =>Copy đường dẫn chuyên mục đã tạo để hiển thị trên thanh menu VD(Trong mục danh mục tin tức tiêu đề giới thiệu có chuyên mục giới thiệu và đường dẫn là /news/gioi-thieu-1067.html => chúng ta copy đoạn này theo dõi hình bên)

 

 

+Tiếp theo Chọn mục giao diện => Chọn Quản lý menu chính => Thêm mới hoặc chọn menu cần chỉnh sửa  hiển thị trên thanh menu (giả sử chuyên mục Giới thiệu như ở trên) điền các thông tin dữ liệu như hình bên, trong mục liên kết dán đoạn đường dẫn vừa copy bước trên vào ô theo hướng dẫn và nhấn nút cập nhật.

 

 

6.2 Hiển thị menu chuyên mục có sẵn

+Đăng nhập quản trị

+Chọn giao diện => Quản lý menu chính => Thêm mới điền các thông tin dữ liệu,trong mục liên kết => chọn ô module => Chọn 1 chức năng có sẵn trong danh sách xổ xuống (Gồm Tin tức, sản phẩm, video clip, album, liên hệ, bản đồ,... ), chọn 1 chức năng và nhấn nút cập nhật.

 

 

7.Xóa và chỉnh sửa chuyên mục

+Đăng nhập quản trị

Xóa chuyên mục trong menu chính

+Chọn Giao diện => Tích ô bên trái tiêu đề chuyên mục cần xóa và nhấn biểu tưởng nút xóa menu góc trên bên phải => Chọn xóa

 

 

Chỉnh sửa chuyên mục menu chính

+Chọn Giao diện => Tích ô bên trái tiêu đề chuyên mục cần chỉnh và nhấn nút chỉnh sửa

 

 

hoặc tích trực tiếp  vào tên tiêu đề cần chỉnh

 

 

8.Cập nhật thêm sửa xóa chuyên mục sản phẩm

+Tương tự trong phần tin tức, đăng nhập quản trị chọn mục Sản phẩm.
 
(Hình bên)
 
 
 
 
9.Cập nhật hình ảnh video và slide ảnh

9.1 Thêm danh mục hình ảnh và thêm ảnh vào album

+Đăng nhập quản trị

+Chọn album - video =>danh mục album=>Thêm mới danh mục album

 

 

+Thêm ảnh vào album Chọn album-video=>Quản lý album hình ảnh=>thêm mới (Chú ý thêm nhiều ảnh nhấn nút upload thêm ảnh vào album theo hình bên)

 

 

9.2 Thêm danh mục video và video vào chuyên mục

+Đăng nhập quản trị

+Chọn album - video =>danh mục video=>Thêm mới 

 

 

+Thêm video mới Chọn album-video =>quản lý video =>Thêm mới

 

 

Chú ý đoạn mã nhúng được copy từ trang web (VD:youtube.com) theo dõi ảnh bên

 

 

10.Chỉnh sửa thông tin liên hệ và thông tin copyright

+Đăng nhập quản trị 

+Chọn khách hàng - liên hệ=>Thông tin copyright hoặc thông tin liên hệ

 

 

11. Thêm 1 slideshow ảnh trên trang chủ

+ Đăng nhập quản trị

+ Chọn giao diện => Quản lý slideshow =>Thêm mới

 

 

+Chỉnh sửa, xóa tương tự các mục trên

12.Chỉnh sửa trực tiếp các chức năng trên trang chủ

Đăng nhập quản trị =>Chọn cấu hình website =>Chỉnh trực tiếp trên giao diện=>ok=>di chuột theo hình mũi tên => chọn  thêm chức năng =>chọn một chức năng trong danh sách module sẵn có(như hình bên)

 

 

 13.Sắp xếp và di chuyển các chức năng trên trang

Hệ thống cho phép bạn cấu hình tùy biến chức năng trên trang của mình theo ý muốn, để sắp xếp các chức năng hoặc loại bỏ một chức năng không cần thiết việc này giúp website của bạn trở lên gọn gàng và theo đúng mục tiêu quan tâm của từng người dùng với từng lĩnh vực khác nhau.

Theo hình dưới đây mỗi biểu tượng bút chì nhỏ gắn với một chức năng cụ thể để bạn có thể sắp xếp lại các chức năng trên trang theo ý muốn của mình.

 

Để sắp xếp chức năng chuyên mục bên phải lên trên chức năng tìm kiếm bạn có thể làm như sau:

 

 

 

+Di chuyển con trỏ chuột vào biểu tưởng bên trái mục "chuyên mục" ở  trên, một danh sách các chức năng hiện ra, tiếp tục di chuột đến mục sắp xếp và di chuyển => chọn di chuyển lên như hình trên.

+Hoăc chọn di chuyển xuống, di chuyển lên trên cùng, ... trong danh sách xổ xuống với hình trên.

+Việc thêm các chức năng module khác tương tự hình trên

 

12.Thêm địa chỉ trên bản đồ và hển thị 

+ Đăng nhập quản trị

+ Chọn Cấu hình website=>Quản lý Bản đồ (Xem hình bên)

+Gõ tìm địa chỉ của bạn và click chuột vào vị trí cần thêm sẽ có cửa sổ xuất hiện như hình bên.

+Điền thông tin địa chỉ bản đồ bạn muốn và lưu lại

 

 

13.Thay đổi giao diện

+Đăng nhập quản trị

+Chọn giao diện=>Thay đổi giao diện

+Danh sách giao diện xuất hiện bạn chọn 1 giao diện phù hợp và nhấn nút chọn (Hình bên)

 

 

14.Thay đổi logo-banner

+Đăng nhập quản trị

+Chọn mục giao diện=>Chỉnh sửa banner-logo

+Chú ý nếu bạn chọn upload ảnh logo từ máy bạn cần thêm độ rộng và chiều cao cho ảnh xem mục khoanh đỏ khung hình bên.

 

 

 

Hướng dẫn khác:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Ms.Liên
0965.810.472
Mr. HuyTv
0968.224.860
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn nếu Quý Khách có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì?

Vùng miền trên Facebook

Đang online:  1
Hôm nay:  16
Hôm qua:  10
Tổng truy cập:  10026